მასწავლებელი / maswavlebeli / The Teacher (Ögretmen)