ტუსაღი (ქართულად) / tusagi (qartulad) / Tutsak
ციხე (ეზო) (ქართულად) / cixe (ezo) (qartulad) / Avlu
ცხოვრება ზოგჯერ ტკბილია - თურქული სერიალი (ქართულად) / cxovreba zogjer tkvilia Turquli Seriali (qartulad) / Hayat Bazen Tatlidir Kartulad Turkuli Seriali
სიყვარული სახურავზე / Cati Kati Ask
მცველი - თურქული სერიალი (ქართულად) / mcveli Turquli Seriali (qartulad) / The Protector Kartulad Turkuli Seriali
კარგი და ცუდი დღეები (ქართულად) / kargi da cudi dgeebi (qartulad) / İyi Günde Kötü Günde
ჩვენი ამბავი თურქული სერიალი (ქართულად) / chveni ambavi turquli seriali (qartulad) / Bizim Hikaye
მელექი - თურქული სერიალი (ქართულად) / meleqi Turquli Seriali (qartulad) / Benim Adim Melek Kartulad Turkuli Seriali
გარიყული (ქართულად) / gariyuli (qartulad) / Naamkarann
ჩვენი რიგი (ქართულად) / chveni rigi (qartulad) / Darısı Başımıza
შენ დააკაკუნე ჩემს კარზე (ქართულად) / shen daakakune chems karze (qartulad) / Sen Cal Kapimi
ბატონი არასწორობა - თურქული სერიალი (ქართულად) / batoni arasworoba Turquli Seriali (qartulad) / Bay Yanlis Kartulad Turkuli Seriali
ჩემს კარზე კაკუნია / Sen Cal Kapimi
ოცნების დასასრული (ქართულად) / ocnebis dasasruli (qartulad) / Iki dünya arasinda
ახალი პატარძალი - თურქული სერიალი (ქართულად) / axali patardzali Turquli Seriali (qartulad) / Yeni Gelin Kartulad Turkuli Seriali
უფრთო ჩიტები - თურქული სერიალი (ქართულად) / ufrto chitebi Turquli Seriali (qartulad) / Kanatsiz Kuslar Kartulad Turkuli Seriali
შენ ყველგან ხარ / Her Yerde Sen (ქართულად)
ლაზეთის ცის ქვეშ (ქართულად) / lazetis cis qvesh (qartulad) / Benim Için Üzülme
თავქარიანი თურქული სერიალი (ქართულად) / tavqariani turquli seriali (qartulad) /  HERCAI
სერჩეს სასახლე (ქართულად) / serches sasaxle (qartulad) / Serçe Sarayı
თურქული სერიალი ფიცი (პირობა) (ქართულად) / turquli seriali pici (qartulad) / Yenim
სასტიკი სტამბოლი თურქული სერიალი (ქართულად) / sastiki stamboli turquli seriali (qartulad) / Zalim İstanbul
ერთადერთი გული თურქული სერიალი (ქართულად) / ertaderti guli turquli seriali (qartulad) / Tek Yürek
savse mtvare (qartulad) / სავსე მთვარე (ქართულად) / Dolunay
46 იოკ ოლანი - თურქული სერიალი (ქართულად) / 46 iok olani Turquli Seriali (qartulad) / 46 Yok Olan Kartulad Turkuli Seriali
ლამაზი სიზმარი - თურქული სერიალი (ქართულად) / lamazi sizmari Turquli Seriali (qartulad) / Ihlamurlar altinda Kartulad Turkuli Seriali
ქარადაი ახალგაზრდობა - თურქული სერიალი (ქართულად) / qaradai axalgazrdoba Turquli Seriali (qartulad) / Deli Yurek Kartulad Turkuli Seriali
ღალატი - თურქული სერიალი (ქართულად) / galati Turquli Seriali (qartulad) / Yanik Koza Kartulad Turkuli Seriali
დაკარგული - თურქული სერიალი (ქართულად) / Dakarguli Turquli Seriali (qartulad) / Kizim Nerede Kartulad Turkuli Seriali
მფარველი ანგელოზი - თურქული სერიალი (ქართულად) / mfarveli angelozi Turquli Seriali (qartulad) / Genco Kartulad Turkuli Seriali