შალვა ამირანაშვილის ქუჩა
შალვა ამირანაშვილის ქუჩა
შალვა ამირანაშვილის ქუჩა
30.07.2017 ყველა ქუჩა / მალთაყვის მუნიციპალიტეტი / შ 0
გრიბოედოვის ქუჩა
გრიბოედოვის ქუჩა
გრიბოედოვის ქუჩა
14.01.2017 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / გ 0
გიგო დიდიას ქუჩა
გიგო დიდიას ქუჩა
გიგო დიდიას ქუჩა
29.12.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / გ 0
დავით  აღმაშენებლის  გამზირი
დავით  აღმაშენებლის  გამზირი
დავით აღმაშენებლის გამზირი
29.11.2016 გამზირი / ყველა ქუჩა / გავრცელებული / დ 0
გორის ქუჩა
გორის ქუჩა
გორის ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / გ 1
ნინო ჟვანიას ქუჩა
ნინო ჟვანიას ქუჩა
ნინო ჟვანიას ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
უშანგი ჩხეიძის ქუჩა
უშანგი ჩხეიძის ქუჩა
უშანგი ჩხეიძის ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / უ / კუნძულის მუნიციპალიტეტი 0
ზვიად ჩიჩუას ქუჩა
ზვიად ჩიჩუას ქუჩა
ზვიად ჩიჩუას ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ზ 0
ხობის ქუჩა
ხობის ქუჩა
ხობის ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ხ / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
გიორგი ჩიტაიას ქუჩა
გიორგი ჩიტაიას ქუჩა
გიორგი ჩიტაიას ქუჩა
11.11.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / გ 0