წმინდა გიორგის ქუჩა
წმინდა გიორგის ქუჩა
წმინდა გიორგის ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / წ / ცენტრის მუნიციპალიტეტი 0
წმინდა ნინოს ქუჩა
წმინდა ნინოს ქუჩა
წმინდა ნინოს ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / წ / ცენტრის მუნიციპალიტეტი 0