15 წლის ნათია გარდაიცვალა- საოპერაციო თანხა შეუგროვდა, მაგრამ გამგზავრებამდე მძიმე სენს ვერ გადაურჩა

15 წლის ნათია გარდაიცვალა- საოპერაციო თანხა შეუგროვდა, მაგრამ გამგზავრებამდე მძიმე სენს ვერ გადაურჩა