ერთი თანამშრომლის ხელფასსაც ვერ დაფავარვს ის ფული, რაც დაგვხვდა- სალია

ერთი თანამშრომლის ხელფასსაც ვერ დაფავარვს ის ფული, რაც დაგვხვდა- სალია