მაესტრო 24 (ლაივი) / maestro 24 live

დრო (ლაივი) / televizia dro (live)

მარაო (ლაივი) / marao (live)

კომედი არხი (ლაივი) / komedi arkhi (Live)

პალიტრა (ლაივი) / palitra (live)

ენკიბენკი (ლაივი) / enkibenki (live)