დიატლოვის უღელტეხილის საიდუმლო და კვლავ ამერიკული ვერსია

დაწყევლილი წიგნი

უცხოპლანეტელები ჩვენს ცხოვრებაში

პატარა მონსტრი

ნ. ნიკოლაძე და ქალაქი ფოთი გაზეთ ,,ივერიის” ფურცლებზე

საშიში ისტორიები #5

საშიში ისტორიები #4

საშიში ისტორიები #3

საშიში ისტორიები #2

საშიში ისტორიები #1