სვანეთის ქუჩა
სვანეთის ქუჩა
სვანეთის ქუჩა
11.11.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ს 0
სერგი  მესხის  ქუჩა
სერგი  მესხის  ქუჩა
სერგი მესხის ქუჩა
08.08.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ს 0
საეკლესიო ქუჩა
საეკლესიო ქუჩა
საეკლესიო ქუჩა
02.07.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ს 0
სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა
სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა
სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ს 0
სამასი არაგველის ქუჩა
სამასი არაგველის ქუჩა
სამასი არაგველის ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ს 0
სოხუმის  ქუჩა
სოხუმის  ქუჩა
სოხუმის ქუჩა
15.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ს 0
სერგი  დანელიას  ქუჩა
სერგი  დანელიას  ქუჩა
სერგი დანელიას ქუჩა
08.05.2015 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ს 0
სამეგრელოს ქუჩა
სამეგრელოს ქუჩა
სამეგრელოს ქუჩა
05.05.2015 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ს 0