კუნძულის უბანი
კუნძულის უბანი
კუნძულის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / კუნძულის უბანი 0
„ნაჯიხური“
„ნაჯიხური“
„ნაჯიხური“
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / სტატიები 0
ნინოშვილის უბანი
ნინოშვილის უბანი
ნინოშვილის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ნინოშვილი) 0
ცენტრის უბანი
ცენტრის უბანი
ცენტრის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ცენტრი) 0
ბარათაშვილის უბანი
ბარათაშვილის უბანი
ბარათაშვილის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ბარათაშვილი) 0
პარკის უბანი
პარკის უბანი
პარკის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (პარკისუბანი) 0
მალთაყვის უბანი
მალთაყვის უბანი
მალთაყვის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / მალთაყვის უბანი 0
ნაბადის უბანი
ნაბადის უბანი
ნაბადის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ნაბადა) 0
თქმულება პალიასტომზე
თქმულება პალიასტომზე
თქმულება პალიასტომზე
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / სტატიები 0