ნინოშვილის უბანი
ნინოშვილის უბანი
ნინოშვილის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ნინოშვილი) 0