გორის ქუჩა
გორის ქუჩა
გორის ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / გ 1
ზვიად ჩიჩუას ქუჩა
ზვიად ჩიჩუას ქუჩა
ზვიად ჩიჩუას ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ზ 0
ხობის ქუჩა
ხობის ქუჩა
ხობის ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ხ / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
ანტონ ფურცელაძის ქუჩა
ანტონ ფურცელაძის ქუჩა
ანტონ ფურცელაძის ქუჩა
08.11.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ა 0
ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა
ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა
ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა
31.10.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ზ 0
ქობულეთის ჩიხი
ქობულეთის ჩიხი
ქობულეთის ჩიხი
31.10.2016 ყველა ქუჩა / ქ / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
გრიგოლ ცხადაიას ქუჩა
გრიგოლ ცხადაიას ქუჩა
გრიგოლ ცხადაიას ქუჩა
31.10.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / გ 0
რუსთავის ქუჩა
რუსთავის ქუჩა
რუსთავის ქუჩა
30.10.2016 ყველა ქუჩა / რ / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
ქობულეთის ქუჩა
ქობულეთის ქუჩა
ქობულეთის ქუჩა
30.10.2016 ყველა ქუჩა / ქ / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
გოგოლის ქუჩა
გოგოლის ქუჩა
გოგოლის ქუჩა
30.10.2016 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / გ 0