ნაბადის უბანი
ნაბადის უბანი
ნაბადის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ნაბადა) 1