ნინო ჟვანიას ქუჩა
ნინო ჟვანიას ქუჩა
ნინო ჟვანიას ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
ნატო ვაჩნაძის ქუჩა
ნატო ვაჩნაძის ქუჩა
ნატო ვაჩნაძის ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
ნიკო ლომოურის ქუჩა
ნიკო ლომოურის ქუჩა
ნიკო ლომოურის ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
ნიკოლაძის სანაპირო
ნიკოლაძის სანაპირო
ნიკოლაძის სანაპირო
15.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
ნოდარ დუმბაძის ქუჩა
ნოდარ დუმბაძის ქუჩა
ნოდარ დუმბაძის ქუჩა
08.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა
ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა
ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა
08.05.2015 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
ნელი არზიანის ქუჩა
ნელი არზიანის ქუჩა
ნელი არზიანის ქუჩა
08.05.2015 ყველა ქუჩა / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ნ 0