უშანგი ჩხეიძის ქუჩა
უშანგი ჩხეიძის ქუჩა
უშანგი ჩხეიძის ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / უ / კუნძულის მუნიციპალიტეტი 0
პეტრე ბაგრატიონის ქუჩა
პეტრე ბაგრატიონის ქუჩა
პეტრე ბაგრატიონის ქუჩა
15.10.2016 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / პ 0
ლიეპაიას ქუჩა
ლიეპაიას ქუჩა
ლიეპაიას ქუჩა
15.09.2016 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ლ 0
ილიას ქუჩა
ილიას ქუჩა
ილიას ქუჩა
09.08.2016 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ი 0
აბესალომ ვეკუას ქუჩა
აბესალომ ვეკუას ქუჩა
აბესალომ ვეკუას ქუჩა
09.08.2016 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ა 0
ვახტანგ გორგასლის ქუჩა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩა
ვახტანგ გორგასლის ქუჩა
31.07.2016 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ვ 0
ამირან დანელიას ქუჩა
ამირან დანელიას ქუჩა
ამირან დანელიას ქუჩა
23.10.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ა 0
გიორგი ვატაევის ქუჩა
გიორგი ვატაევის ქუჩა
გიორგი ვატაევის ქუჩა
15.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / გ 0
ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩა
ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩა
ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩა
15.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ვ 0
ნიკოლაძის სანაპირო
ნიკოლაძის სანაპირო
ნიკოლაძის სანაპირო
15.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / ნ 0