კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა
კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა
კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა
03.07.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / კ 0
კონსტანტინე მარჯანიშვილის ქუჩა
კონსტანტინე მარჯანიშვილის ქუჩა
კონსტანტინე მარჯანიშვილის ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / კ 0
კონსტანტინე მარჯანიშვილის ქუჩა გეოგრაფიული მდებარეობა ქუჩა მდებარეობს ცენტრის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მდინარე რიონსა და მერაბ კოსტავას ქუჩას შორის. იგი იწყება
კონსტიტუციის ქუჩა
კონსტიტუციის ქუჩა
კონსტიტუციის ქუჩა
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / კ 0
კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა
კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა
კონსტანტინე რეკვავას ქუჩა
15.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / კ 0
კონსტანტინე მიქაბერიძის ქუჩა
კონსტანტინე მიქაბერიძის ქუჩა
კონსტანტინე მიქაბერიძის ქუჩა
15.05.2015 ყველა ქუჩა / კუნძულის მუნიციპალიტეტი / კ 0
კოლიმბარის  დასახლება
კოლიმბარის  დასახლება
კოლიმბარის დასახლება
14.05.2015 ყველა ქუჩა / მალთაყვის მუნიციპალიტეტი / კ 0
კოლხეთის  ქუჩა
კოლხეთის  ქუჩა
კოლხეთის ქუჩა
14.05.2015 ყველა ქუჩა / მალთაყვის მუნიციპალიტეტი / კ 0
კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა
კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა
კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა
08.05.2015 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / კ 0