დავით  აღმაშენებლის  გამზირი
დავით  აღმაშენებლის  გამზირი
დავით აღმაშენებლის გამზირი
29.11.2016 გამზირი / ყველა ქუჩა / გავრცელებული / დ 0