ქობულეთის ჩიხი
ქობულეთის ჩიხი
ქობულეთის ჩიხი
31.10.2016 ყველა ქუჩა / ქ / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
ჭავჭავაძის III ჩიხი
ჭავჭავაძის III ჩიხი
ჭავჭავაძის III ჩიხი
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ჭ / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
ჭავჭავაძის II ჩიხი
ჭავჭავაძის II ჩიხი
ჭავჭავაძის II ჩიხი
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ჭ / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 1
ჭავჭავაძის I ჩიხი
ჭავჭავაძის I ჩიხი
ჭავჭავაძის I ჩიხი
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ჭ / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
ტაბიძის III ჩიხი
ტაბიძის III ჩიხი
ტაბიძის III ჩიხი
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ტ / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
ტაბიძის II ჩიხი
ტაბიძის II ჩიხი
ტაბიძის II ჩიხი
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ტ / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი 0
ვაჩნაძის II ჩიხი
ვაჩნაძის II ჩიხი
ვაჩნაძის II ჩიხი
18.05.2015 ყველა ქუჩა / ჩიხი / ნაბადის მუნიციპალიტეტი / ვ 0
ქორქიას II ჩიხი
ქორქიას II ჩიხი
ქორქიას II ჩიხი
14.05.2015 ყველა ქუჩა / ჩიხი / მალთაყვის მუნიციპალიტეტი 0
ქორქიას I ჩიხი
ქორქიას I ჩიხი
ქორქიას I ჩიხი
14.05.2015 ყველა ქუჩა / ჩიხი / მალთაყვის მუნიციპალიტეტი 0
ბათუმის I ჩიხი
ბათუმის I ჩიხი
ბათუმის I ჩიხი
14.05.2015 ყველა ქუჩა / ჩიხი / მალთაყვის მუნიციპალიტეტი / ბ 0