ცენტრის უბანი
ცენტრის უბანი
ცენტრის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ცენტრი) 1