გრიბოედოვის ქუჩა
გრიბოედოვის ქუჩა
გრიბოედოვის ქუჩა
14.01.2017 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / გ 0
გიგო დიდიას ქუჩა
გიგო დიდიას ქუჩა
გიგო დიდიას ქუჩა
29.12.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / გ 0
ნინო ჟვანიას ქუჩა
ნინო ჟვანიას ქუჩა
ნინო ჟვანიას ქუჩა
23.11.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ნ 0
გიორგი ჩიტაიას ქუჩა
გიორგი ჩიტაიას ქუჩა
გიორგი ჩიტაიას ქუჩა
11.11.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / გ 0
სვანეთის ქუჩა
სვანეთის ქუჩა
სვანეთის ქუჩა
11.11.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ს 0
მშვიდობის ქუჩა
მშვიდობის ქუჩა
მშვიდობის ქუჩა
23.10.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / მ 0
ძუკუ ლოლუას ქუჩა
ძუკუ ლოლუას ქუჩა
ძუკუ ლოლუას ქუჩა
31.08.2016 ყველა ქუჩა / ძ / ცენტრის მუნიციპალიტეტი 0
შოთა რუსთაველის რკალი
შოთა რუსთაველის რკალი
შოთა რუსთაველის რკალი
19.08.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / შ 0
ოცდაექვსი მაისის ქუჩა
ოცდაექვსი მაისის ქუჩა
ოცდაექვსი მაისის ქუჩა
19.08.2016 ყველა ქუჩა / ო / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ცენტრის უბანი 1
ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა
ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა
ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა
19.08.2016 ყველა ქუჩა / ცენტრის მუნიციპალიტეტი / ა 0