ბარათაშვილის უბანი
ბარათაშვილის უბანი
ბარათაშვილის უბანი
26.01.2017 ფოთის ტოპონიმიკა / უბანი (ბარათაშვილი) 0